homecontact 


 

Onroerend goed beheer

Uit de praktijk blijkt dat veel vastgoedbezitters en Vereniging van eigenaren het belang van planmatig onderhoud onderschatten. Dat is jammer want als onroerend goed periodiek goed onderhouden wordt komt dit ten gunste van de waarde en de staat van het onroerend goed. De levensduur van diverse bouwonderdelen wordt hiermee verlengt. Periodiek onderhoud is op de lange termijn dus goedkoper. Hagen Bouwadvies heeft de kennis in huis om voor u een goed planmatig onderhoud te organiseren. Wij kunnen het beheer voor zowel grote als kleine complexen realiseren. Hieronder volgt een korte omschrijving van de werkwijze welke natuurlijk op uw situatie kan worden aangepast.

 1. het inspecteren van het gehele gebouw(en) en inmeten van alle gegevens,
 2. het maken van een inspectierapport compleet met foto’s,
 3. het maken van een meerjarenplanning en een bijpassende begroting,
 4. jaarlijkse check op het onderhoudsplan,
 5. bijstellen van meerjarenplanning,
 6. voorstellen betreft jaarbegroting,
 7. het maken van bestekken voor prijsaanvragen/ uitvoering,
 8. het aanvragen van offertes bij aannemers,
 9. het beoordelen van offertes en u adviseren,
 10. opdrachtverstrekkingen aan dienstverleners,
 11. opstellen van planning(en) van de deelprojecten,
 12. het informeren van bewoners over de uit te voeren werkzaamheden, datum en tijd,
 13. periodiek toezicht op verloop en kwaliteit van de werkzaamheden,
 14. opleveringen.

Indien u het beheer van uw onroerend goed bij Hagen Bouwadvies onderbrengt bent u verlost van alle zorgen rondom planmatig onderhoud. U wordt niet meer geconfronteerd met onverwachtse hoge onderhoudskosten. U bent verzekerd van kwaliteit met ons begeleidend en toeziend oog.